Chinese traditional English German Russian Serbian

U cilju pokretanja privredne aktivnosti i jačanja konkurentnosti nacionalne ekonomije, održivost malih i srednjih preduzeća je osnova na kojoj se temelji budućnost opstanka privrede u celini. Transformacija finansijskog sektora i njegova atraktivnost, bez obzira na intenzivan razvoj poslednjih godina, i dalje je skup izvor finansiranja malih i srednjih preduzeća. Visoke kamatne stope i administrativne procedure u velikoj meri otežavaju finansiranje poslovnih aktivnosti i doprinos ovog sektora razvoju privrede.

Upravo iz tog razloga, Fond za razvoj Republike Srbije je prepoznao značaj razvoja malih i srednjih preduzeća, a posebno onih koja već posluju. Za preduzeća koja posluju duže od dve godine Fond za razvoj obezbedio je subvencionisani kredit kojim se podstiče razvoj ovih preduzeća. Pojam subvencionisanih kredita zapravo se odnosi na bespovratna sredstva koja dodeljuje ovaj fond, a koja imaju za cilj da se njihovim korišćenjem unapredi poslovanje ovih preduzeća.

Svi preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća i zadruge koja posluju duže od dve godine, a koja su upisana u registar privrednih subjekata, mogu se prijaviti za ovaj kredit. Još jedan uslov koji je potrebno ispuniti jeste da preduzeće tokom poslovanja u prethodne dve godine nije ostvarilo gubitak u poslovanju.

Bespovratni kredit koji preduzeća dobiju može se koristiti za:

  • kupovinu, izgradnju ili dogradnju poslovnog prostora ili njegovu rekornstrukciju;
  • investiciono održavanje,
  • kupovinu nove ili polovne proizvodne opreme (ne starije od pet godina);
  • trajna obrtna sredstva;
  • nabavku softvera i drugih nematerijalna ulaganja.

Tabela 1. Osnovni podaci za dobijanje subvencionisanih kredita Fonda za razvoj

Maksimalni iznos kredita

12.500.000 dinara

Rok optlate

Pravna lica

Do 10 godina sa grejs periodom od 1 godine

preduzetnici

Do 8 godina sa grejs periodom od 1 godine

Kamatna stopa

1% godišnje uz garanciju banke

2% uz ostala sredstva obezbeđenja

Bespovratna sredstva

Preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća

20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja

Apliciranje za ovaj kredit može doprineti razvoju poslovne aktivnosti što bi doprinelo mogućnosti uvećanja poslovnih kapaciteta uz smanjivanje troškova finansiranja. Fond za razvoj u ovom slučaju doprinosi unapređenju mogućnosti dugoročnog finansiranja i unapređenju potencijala razvoja malih i srednjih preduzeća. Posebno, preduzeća koja posluju duže od dve godine, mogu aplicirati za ovu vrstu kredita kako bi unapredila svoje poslovanje brzim i lakim obezbeđenjem finansijskih sredstava pri čemu je jedan deo bespovratan.

Blog

No Internet Connection