Chinese traditional English German Russian Serbian

Registracija firmi

Savetovanje u procesu osnivanja preduzeća

 • Izbor odgovarajuće pravne forme prilikom osnivanja firme – osnivanje preduzeća ( osnivanje DOO ili osnivanje preduzetnika – osnivanje preduzetničke radnje) u skladu sa planovima klijenta za buduće poslovanje
 • Definisanje i izbor pretežne delatnosti preduzeća
 • Izbor imena i provera da li već postoji drugi subjekat registrovan pod tim imenom
 • Upućivanje u sistem poreza na dodatu vrednost (PDV), savetovanje u vezi sa PDV-om
 • Vrste ugovora o radnom odnosu kao što su ugovor o radu, ugovor o delu i sl. sa budućim zaposlenima
 • Informisanje o fiksnim troškovima firme: porezi na dohodak građana porez na dobit pravnih lica, obavezni socijalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i doprinosi za zaposlene radnike, obavezne takse i naknade koje pravno lice mora da plaća
 • Informisanje o statusnoj dokumentaciji koju preduzeće mora da poseduje (Odluke, pravilnici, ugovori i dr.)Poslovno i finansijsko savetovanje u vezi sa planovima za buduće poslovanje.

Osnivački akt za preduzeća, izrada i overa

 • Odluka/Ugovor o osnivanju preduzeća
 • OP obrazac
 • Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre (sa PIB-om)
 • Izrada pečata
 • Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci i
 • Prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave
 • Osnivanje fime za strana lica - nerezidente

Ukoliko živite van granica Srbije osnivanje preduzeća, odnosno osnivanje preduzetnika ( preduzetničke radnje ), osnivanje DOO društva, ili bilo koje druge pravne forme može biti realizovano u najkraćem vremenskom roku. MFC Vam može pružiti uslugu osnivanja preduzeća za nerezidente. MFC će registrovati firmu na Vaš zahtev, a na osnovu podataka koje ste nam dostavili, MFC će napraviti ovlašćenje za registraciju firme koje ćete overiti u zemlji gde boravite. MFC će na osnovu ovlašćenja izvršiti registraciju firme ( registracija DOO , registracija preduzetnika , registracija udruženja , registracija AD , registracija OD , registracija poljoprivrednog gazdinstva ) kod nadležnih institucija. Nakon toga je potrebno da provedete svega 1 dan u Beogradu kako bismo kompletirali proces registrovanja firme, odnosno osnivanja firme.

No Internet Connection