Chinese traditional English German Russian Serbian

Registracija firmi

Savetovanje u procesu osnivanja preduzeća

 • Izbor odgovarajuće pravne forme (DOO ili PR) u skladu sa planovima klijenta za buduće poslovanje
 • Definisanje i izbor pretežne delatnosti preduzeća
 • Izbor imena i provera da li već postoji drugi subjekat registrovan pod tim imenom
 • Upućivanje u sistem poreza na dodatu vrednost (PDV), savetovanje u vezi sa PDV-om
 • Vrste ugovora o radnom odnosu kao što su ugovor o radu, ugovor o delu i sl. sa budućim zaposlenima
 • Informisanje o fiksnim troškovima firme: porezi na dohodak građana porez na dobit pravnih lica, obavezni socijalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i doprinosi za zaposlene radnike, obavezne takse i naknade koje pravno lice mora da plaća
 • Informisanje o statusnoj dokumentaciji koju preduzeće mora da poseduje (Odluke, pravilnici, ugovori i dr.)
 • Poslovno i finansijsko u vezi sa planovima za buduće poslovanje.

Osnivački akt za preduzeća, izrada i overa

 • Odluka/Ugovor o osnivanju preduzeća
 • OP obrazac
 • Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre (sa PIB-om)
 • Izrada pečata
 • Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci i
 • Prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave
 • Osnivanje fime za strana lica - nerezidente

Ukoliko živite van granica Srbije, MFC Vam može pružiti uslugu osnivanja preduzeća za nerezidente. MFC će registrovati firmu na osnovu Vašeg ovlašćenja. Na osnovu Vaših podataka, MFC će napraviti ovlašćenje za registraciju firme koje ćete overiti u zemlji gde boravite. MFC na osnovu ovlašćenja registruje firmu kod nadležnih institucija. Nakon toga je potrebno da provedete svega 1 dan u Beogradu kako bismo kompletirali proces registracije firme.