Chinese traditional English German Russian Serbian

Savetovanje iz oblasti bankarstva

MicroFinance Consulting svojim klijentima pruža finansijsko savetovanje iz oblasti bankarstva i dobijanja kredita, finansijsko savetovanje poslovanja firme. 
Savetovanje iz oblasti bankarstva – naša saradnja sa većinom banaka i drugih finansijskih institucija (Fond za razvoj, Inovacioni fond, IPARD II, EBRD, EIB i dr.) pruža velike mogućnosti u izboru najpovoljnijeg finansijera i pružaoca bankarskih usluga u zavisnosti od potreba i projekta našeg klijenta. MFC kroz finansijsko savetovanje iz oblasti bankarstva svojim klijentima pomaže u izboru svih ostalih bankarskih usluga, kao što su: usluge platnog prometa, dozvoljen minus, bankarske garancije, E-banking, POS terminali, faktoring, kratkoročni krediti, dugoročni krediti, investicioni krediti, projektno finansiranje i druge. MicroFinance Consulting nastoji da Vas svojim znanjem i iskustvom savetuje pri izboru najpovoljnije bankarske usluge i pri tome doprinese određenim uštedama za Vašu kompaniju. 
Finansijsko savetovanje poslovanja firme – donošenje složenih finansijskih i investicionih odluka jedne su od ključnih aktivnosti u poslovanju svake kompanije, jer moraju biti donošene u pravo vreme i na pravi način. Osnovno načelo finansijskog savetovanja MicroFinance Consulting je povećanje vrednosti za svakog klijenta, uz istovremeno smanjenje svih realnih finansijskih troškova i rizika u poslovanju. Kroz finansijski menadžment i finansijsku analizu bilansnih pozicija (mesečno, kvartalno ili šestomesečno), bilans stanja i bilans uspeha Vaše kompanije, sa predlozima i savetima za buduće poslovanje i za nove poslovne aktivnosti MFC će tokom cele poslovne godine pratiti i podržavati Vaš biznis kako bi doprineli rastu profita, boljoj pozicioniranosti na tržištu i lakšoj realizaciji krupnih investicionih projekata.
Kao finansijski savetnik u domenu korporativnih finansija MicroFinance Consulting je aktivan u svim sektorima privrede na tržištu Srbije, i u svakom od ovih segmenata naša kompanija usmerena je ka pružanju što potpunije i kvalitetnije usluge, prilagođavajući svoj pristup specifičnostima konkretne situacije i individualnim potrebama klijenta.

Image
No Internet Connection