Chinese traditional English German Russian Serbian

Izrada poslovnog plana - biznis plana

Kvalitetan poslovni plan – biznis plan neophodan je prilikom započinjanja svakog novog posla ili proširenja i unapređenja postojećih poslovnih aktivnosti kao i prilikom podnošenja kreditnih zahteva ili traženja sredstava koje nude nebankarske finansijske institucije (domaći i strani fondovi, fondovi evropske unije i dr.)
MFC će za Vašu kompaniju obaviti svu neophodnu pripremu za izradu poslovnog plana, odnosno biznis plana ili projekta za fondove EU (određivanje sadržine, prikupljanje tržišnih informacija, finansijsku analizu i prema potrebi tehnološki i organizacioni aspekt poslovnog plana).


Poslovni plan – Biznis plan sadrži:
• Opšte podatke o investitoru (statusni podaci, delatnost i istorijat kompanije, tržišnu pozicioniranost, odnose sa stejkholderima, analizu finansijskih izveštaja...)
• Opšte podatke o planiranoj investiciji
• Ciljeve i svrhu investiranja
• Analizu tržišta sa akcentom na analizu nabavke i prodaje
• Analizu lokacije planirane investicije
• Tehničko-tehnološke analize (ukoliko projekat zahteva)
• Analizu ljudskih resursa
• SWOT analizu
• Analizu zaštite životne sredine (ukoliko projekat zahteva)
• Finansijsku analizu
• Ocenu finansijske efikasnosti projekta
• Obrazloženje i zaključnu ocenu projekta
Ukoliko biste želeli da osim navedenih analiza i pokazatelja, dodatno obradimo još neki segment kroz poslovni plan ( Biznis plan ), možete nam poslati zahtev. Poslovni plan je moguće proširiti sa dodatnim pokazateljima po želji klijenta.izrada poslovnog plana

Stručni tim za izradu Biznis plana čini skup od tri profesora sa Ekonomskog fakulteta, dva profesora tehnoloških usmerenja kao i jedan profesor sa agronomskog fakulteta.
MFC svojim klijentima pruža uslugu izrada poslovnog plana odnosno izrada biznis plana i projekata za sve poslovne oblasti:
1. Poslovni plan – biznis plan za investicione projekte
2. Poslovni plan – biznis plan za poljoprivredu (zemljoradnja i stočarstvo)
3. Poslovni plan – biznis plan za tehničke i tehnološke delatnosti

No Internet Connection