Chinese traditional English German Russian Serbian

Poljoprivredu drugačije nazivamo i agrarnom privredom. Ovo je delatnost koja je najstarija i obuhvata gajenje i iskorišćavanje biljaka i životinja korisnih čoveku. Poljoprivrednom proizvodnjom dobijaju se namirnice za ljudsku upotrebu i sirovine za industriju.

Prema vrsti proizvoda, poljoprivredu delimo na:

  • biljnu proizvodnju - zemljoradnja, voćarstvo, vinogradarstvo.
  • stočarsku proizvodnju - delimo prema vrsti gajene stoke na ovčarstvo, govedarstvo isl. ali takođe tu ubrajamo i bilo koji vid gajenja životinja (pčelarstvo, ribarstvo, svilarstvo).
  • Šumarstvo.

Prema rezultatima Popisa poljoprivrede 2012. godine, ukupna površina poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije iznosi  3.861.477 hektara, dok u zemlji ima  631.552 poljoprivrednih gazdinstava.

Potencijali poljoprivredne proizvodnje i njene prerađivačke industrije nisu ni približno iskorišćeni. Zadnjih godina, država se dosta angažovala kako bi podstakla povećanje poljoprivredne proizvodnje kroz razne subvencije.

U cilju podizanja tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, odobrena je dodela bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača za sakupljanje i skladištenje voća i povrća i pripremu voća i povrća za tržište i opreme za hladnjače.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 % od ukupno prihvatljivih troškova investicije, odnosno do 65% za fizička lica, preduzetnike i pravna lica čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Vrednost prihvatljivih troškova investicije obračunava se bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Podnosilac prijave ima pravo na samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje.

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za troškove izgradnje objekta za čuvanje i skladištenje voća i povrća i nabavku nove opreme za čuvanje, skladištenje i pripremu voća i povrća za tržište. Oprema koja se može dobiti su: kompresori, isparivači, kondenzatori, paneli sa metalnom konstrukcijom, vrata za kmore, kalibratori, klasirke, sortirke, oprema- linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda, pakerice sa automatskim vagama, polirke, boks palete za transport i skladištenje proizvoda, ram palete i paletni regali, metal detektori, oprema- linija za čišćenje i pranje proizvoda, kolske vage.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 8.000.000 dinara za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća i 3.500.000 dinara za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje.

Sva lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, imaju pravo na podsticaje. To se odnosi na sva fizička lica i preduzetnike koji su nosioci registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, na privredna društva, zemljoradničke zadruge i složene zadruge  registrovane kao nosioci komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, kao i srednje škole. Uslov kako bi neko ostvario pravo na podsticaj u okviru ovog programa je da podnosilac zahteva u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom voća i povrća i to pod određenim površinama. Tako je za jagodičasto voće propisana površina do 2 ha, dok je za drugo voće ta površina do 5 ha. Za povrće u zaštićenom prostoru, propisana površina iznosi do 0,5 ha, dok je na otvorenom prostoru neophodno do  3 ha.

Podsticaji se ostvaruju za investicije u sektorima voća, grožđa i povrća (uključujući i pečurke).

Blog

No Internet Connection