Chinese traditional English German Russian Serbian

Od poslovne ideje počinje čitavo vaše poslovanje. Uspeh vaše ideje zavisi od mnogo faktora. Konkretizovanjem ideje I njenim stavljanjem na papir mogu se sagledati sve njene dobre I loše strane , mogući nedostaci koji se na vreme mogu otkloniti.

Nestabilno poslovno okruženje današnjice iziskuje dobro planiranje poslovanja kako bi se izbegao neuspeh ili se bar umanjile šanse za isti. Najbolji način da se izbegne ili umanji neuspeh je dobro napisani biznis (poslovni) plan. Plan nije garant uspeha, ali svakako umanjuje šanse za neuspeh.

biznis plan je dokument koji definiše vašu poslovnu ideju i načine njene realizacije, detaljno opisuje poslovni poduhvat i predviđa poslovne rezultate.

biznis plan daje odgovor na to šta će preduzetnik raditi, kakav je proizvod koji će proizvoditi/usluga koju će pružati, koje mu je ciljno tržište, ko je I kakva je njegova konkurencija, kako će finansirati svoj poslovni projekat. Njime se definiše strategija poslovanja, ali I opravdanost ulaska u poslovni projekat. Čak I kada već imate razvijen posao, biznis plan vam pomaže da proverite u kom pravcu ide poslovna ideja, da li se racionalno koriste raspoloživa sredstva I da li se planirani ciljevi ostvaruju prema planu poslovanja.

Dobro napisan biznis plan je od presudnog značaja I prilikom podnošenja zahteva za dobijanje finansijskih sredstava bilo od banaka ili od investitora. Često se dešava da najbolje ideje ne dobiju finansijsku podršku, već dobiju ideje koje su dobro prezentovane kroz detaljan I dobro urađen biznis plan.

biznis plan se ne mora uvek ostvariti. Poslovno okruženje I ljudska priroda pune su neizvesnosti, što zahteva da biznis plan bude fleksibilan I prilagodljiv promenama u životnom I poslovnom okruženju.

Jedna od zabluda koja se često javlja jeste da je biznis plan neophodan samo velikim kompanijama  sa ozbiljnim ulaganjima. Čak i mali biznis uz minimalna ulaganja  može vremenom postati ozbiljan i veliki biznis, ako ima jasan poslovni cilj i put kojim se razvija.

Izrada biznis plana deluje mnogo teže nego što jeste. Za jednu malu firmu to je svega nekoliko stranica na kojima će preduzetnik napisati šta želi raditi i kako će to izvesti.

Pre početka pisanja biznis plana neophodno je prikupiti i organizovati potrebnu dokumentaciju, prikupiti tačne informacije i izvršiti potrebne analize.

biznis plan treba da bude: kompletan (daje tačnu predstavu o tome kako će posao izgledati), precizan (bez nejasnih reči I pojmova), sažet (da sadrži samo neophodne informacije), dobro prezentovan (pravopisno i gramatički ispravan).

Poslovni plan treba da odgovori na pitanja šta će I zašto preduzeće raditi, za koga I gde će raditi, sa kojim sredstvima će raditi I gde će ta sredstva nabaviti, koliko radnika je potrebno da bi obavili posao, kako će plasirati proizvod ili uslugu I po kojim cenama, ko su glavni konkurenti I koje su njihove prednosti , koji je očekivani profit od prodaje, koje su očekivane promene ili mogući problemi u budućnosti I kako se ti problemi mogu rešiti.

Posebnu pažnju treba obratiti na deo u biznis planu koji se odnosi na vas kao vlasnika, koja je vaša lična motivacija, vaše obrazovanje, radno iskustvo, koja je vaša vizija I misija poslovnog poduhvata.  Ostavljanje ličnog traga u vašoj poslovnoj ideji bitno može da utiče na potencijalne investitore.

Sama forma biznis plana bitno se razlikuje u zavisnosti od delatnosti I namene samog plana. Ralikuju se sledeće forme biznis plana:

  • sažetak poslovnog plana- na 10-15 strana
  • glavni poslovni plan – na 20-40 strana
  • detaljan poslovni plan - ima preko 40 strana

Neophodno je da biznis plan sadrži:

  • UVODNI DEO – u ovom delu su osnovni podaci o preduzeću: naziv, pravna forma poslovanja, sedište, vlasnička struktura sa imenima vlasnika, kontakt, brojevi računa, imena menadžera, I dr.

Ovo je I kratak prikaz ciljeva biznis plana sa argumentima koji dokazuju realne mogućnosti preduzeća koje će dovesti do ostvarivanja ciljeva.

  • OPIS POSLOVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA – podrazumeva uopšten prikaz proizvoda/usluga, delatnost I privrednu granu u kojoj preduzeće posluje, istorijat firme, menadžment, ciljeve, finansijski plan.
  • ANALIZA TRŽIŠTA I MARKETING – obuhvata analizu novog proizvoda, analizu povećanja proizvodnje postojećeg asortimana, analizu tržišta, analizu konkurencije, plan prodaje, marketing strategiju.
  • ISTRAŽIVANJE, DIZAJN, RAZVOJ I PROIZVODNJA – ovaj element biznis plana prikazuje plan fizičkog obima proizvodnje, struktura proizvodnje, analiza lokacije, potrebna oprema I sredstva za rad, troškovi proizvodnje, dobavljači, transport, radna snaga.
  • MENADŽMENT – ovaj deo biznis plana je bitan element jer predstavlja menadžere I ljude sa kojima oni rade što je bitna stavka u predstavljanju preduzeća potencijalnim investitorima.
  • SWOT ANALIZA – to je postupak da se identifikuju snage, slabosti, šanse i opasnosti u poslovanju preduzeća. Predmet SWOT analize može biti preduzeće u celini, ali i pojedini njegovi delovi, proizvodi itd. Ona treba da pokaže moguća rešenja kako bi se eliminisali nedostaci I pojačala snaga preduzeća, kako bi se iskoristtile šanse I prilike iz okruženja za bolje poslovanje.
  • FINANSIJSKA ANALIZA – bilans stanja, bilans uspeha I protok gotovine.

Finansijski analiza treba da pruži odgovore na sledeća pitanja: Koliko je novaca neophodno za otpočinjanje biznisa? Koja je prelomna tačka rentabilnost biznisa? Koji je planirani bilans uspeha? Koji je planirani bilans stanja? Kakav je plan novčanih tokova? Koja su predviđanja profita?

biznis plan ne mora da ima razrađenu svaku sitnicu, ali je neophodno pokriti ključne stvari. Ukoliko tržište ne prihvata vaš poslovni poduhvat, marketing plan je nerazrađen,  izvori finansiranja su loše definisani, a operativni plan je loše postavljen, onda je velika verovatnoća da se poslovna ideja ne može realizovati I tada  dolazi do finansijskih gubitaka.

Dobar biznis plan predstavlja dobar temelj vašeg posla.

Blog

No Internet Connection