Chinese traditional English German Russian Serbian

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici predstavljaju najefikasniji segment privrede u gotovo svim zemljama sveta. Ova preduzeća daju najveći doprinos povećanju zaposlenosti, bruto dodate vrednosti I prometa I upravo to je razlog težnje da se ova preduzeća održe I razvijaju. Njihov opstanak, rast I razvoj uslovljen je mogućnostima finansiranja iz povoljnih izvora. Za većinu privrednih subjekata u Srbiji pristup izvorima finansiranja radi investiranja I rasta veoma je ograničen I nepredvidiv. Čak I oni koji svake godine uzimaju kredite to čine u malom obimu, da se u rast I investicije ulaže veoma malo. Pored toga što potrebama privrednika ne odgovaraju proizvodi koji nude zajmodavci, javlja se I problem suženog izbora finansijskih institucija kod kojih se mogu zadužiti.

Većina preduzeća se u početnim fazama rasta oslanja na sopstvene izvore finansiranja. Kada potrebe za kapitalom prevaziđu interne mogućnosti vlasnika, on mora da razmotri korišćenje eksternih izvora finansiranja ne bi li obezbedio sredstva za neophodne investicije I razvoj poslovanja.

Pod internim sredstvima finansiranja podrazumevaju se sopstvena novčana sredstva, sredstva od neraspoređene dobili Ili od prodaje imovine. Kod eksternih izvora finansiranja razlikuju se neformalni (porodica, prijatelji, poslovni anđeli) I formalni izvori finansiranja koji obuhvataju različite vidove tradicionalnog zaduživanja (krediti banaka I drugih finansijskih institucija, mikrokreditiranje, lizing, fondove rizičnog kapitala, trgovačke kredite, itd.).

U fazi začetka I start-up fazi, pored lične ušteđevine I neformalnih eksternih izvora finansiranja, moguće je osloniti se I na finansiranje zaduživanjem kod banaka I drugih finansijskih institucija. Značajan izvor finansijskih sredstava u ranim fazama razvoja obezbeđuju različiti programi državne podrške početnicima u biznisu.

Vlada Republike Srbije pruža finansijsku i nefinansijsku podršku malim I srednjim preduzećima I preduzetnicima direktno preko pojedinih ministarstava I indirektno preko institucija koje je osnovala sa ciljem ekonomskog razvoja. Ključne institucije Vlade Republike Srbije koje finansiraju privredne subjekte su pre svega Fond za razvoj, Fond za inovacionu delatnost, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza i Razvojna agencija Srbije.

Ministarstvo privrede Republike Srbije raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratniih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini. Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro I mala privredna društva registrovana u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva. Ukupna obezbeđena raspoloživa bespovratna sredstva 150.000.000,00 rsd. Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa ostvaruju pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja (40% za privredne subjekte iz lokalnih samouprava razvrstanih u četvrtu grupu razvijenosti). Preostali iznos investicionog ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 god u okviru kohga je grejs period do jedne godine. Godišnja kamatna stopa uz garanciju banke iznosi 1% I 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja, uz primenu valutne klauzule. Kroz ovaj program Fonda za razvoj, preduzeća mogu kupiti novu ili polovnu opremu (ne stariju od 5 godina), mogu uložiti u održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora ili u operativne troškove.

Kada je biznis savladao sve “dečije bolesti”, I uspeo da se održi, Fond za razvoj pružiće dalju podršku u vidu INVESTICIONIH KREDITA. Ovi investicioni krediti preporučuju se klijentima kojima su neophodna sredstva za finansiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, za izgradnju ili kupovinu poslovnog ili proizvodnog prostora. Za mikro, mala, srednja I velika pravna lica, ovi krediti se odobravaju sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita bankarska garancija, dok je u ostalim slučajevima 1,8%. Rok otplate kredita sa mesečnom ili tromesečnom otplatom  je 10 godina u okviru kog je grejs period do jedne godine.  Za preduzetnike se odobravaju krediti sa rokom otplate do 8 godina u okviru kog je grejs period do jedne godine.

Na početku životnog veka preduzeća mali je broj raspoloživih izvora finansiranja, usled ograničenih informacija I finansijskim I drugim karakteristikama poslovnog poduhvata otežano je privlačenje ekternih finansijera, ali je I kreditna sposobnost izrazito slaba. Kako preduzeće postaje veće I starije interne finansijske mogućnosti se iscrpljuju, ali se  broj raspoloživih eksternih izvora finansiranja povećava.

U Srbiji trenutno ne postoje investicioni fondovi koji u okvirima Zakona o investicionim fondovima finansiraju preduzeća putem dodatnog kapitala. Na tržištu je aktivno nekoliko međunarodnih i regionalnih investicionih fondova čiji je investicioni fokus orijentisan ka Srbiji i drugim zemljama regiona, a koji prvenstveno podržavaju kompanije koje posluju u IT sektoru. Njihovi osnivači su uglavnom međunarodne finansijske institucije (Evropska Komisija, Evropski Investicioni Fond, Evropska Banka za Obnovu i Razvoj, KfW itd.),  među najaktivnijima su ENIF i ENEF fond.

Uz adekvatnu finansijsku politiku i obezbeđenje mnogo više finansijskih podsticaja za razvoj privatnog biznisa, mnoge preduzetničke ideje imaju veću šansu za uspešniju implementaciju nego u prethodnom periodu. Evropska komisija dosledno promoviše koncept po kome ekonomski uspeh Evrope u velikoj meri zavisi od rasta i finansiranja malih I srednjih preduzeća.

Blog

No Internet Connection