Chinese traditional English German Russian Serbian

Kako smo ranije pisali o tome šta su transferne cene I ko je u obavezi da izrađuje elaborate o transfernim cenama  ( Šta su i ko je u obavezi da izrađuje Elaborate o transfernim cenama ), kao I Koja lica su u obavezi da izrađuju elaborat o transfernim cenama , sada ćemo se osvrnuti na same transakcije koje su predmet analize studije transfernih cena.

Sa razvojem konkurencije na tržištu, privrednim subjektima nužno je da proširuju svoja poslovanja kako bi ostvarili rast I razvoj. To dovodi do formiranja organizacionih delova kompanije I kompanije u svojstvu povezanih pravnih lica. Povezana pravna lica mogu da koriste transferne cene kao instrument za postizanje značajnih finansijskih I nefinansijskih ciljeva, za prebacivanje profita iz jednog preduzeća u drugo kako bi ostvarili poreske olakšice, obezbedili maksimiziranje profita matičnog preduzeća, obezbedili nova tržišta ili proširili učešće na postojećem tržištu.

Poreski organi moraju da kontrolišu transferne cene kako ne bi došlo do nezakonitih radnji kao što je izbegavanje plaćanja poreza ili dvostruko oporezivanje. Postupak kontrolisanja transfernih cena otežan je nepostojanjem potpunih I tačnih informacija o grupama povezanih kompanija I njihovim međusobnim transakcijama. Čak I u slučaju postojanja tih informacija teško je proceniti objektivnost transfernih cena po kojima su se odvijale transakcije između povezanih preduzeća.

Transakcije koje su predmet analize su:

  • Promet proizvoda i usluga između povezanih preduzeća;
  • Promet osnovnih sredstava (oprema, poslovni objekti, zemljište), i nematerijalne imovine (zaštitni znak, ineteltualna svojina, licence, trgovačke marke...)
  • Finansiranje – međusobne pozajmice, bez obzira da li su date sa ili bez kamate;
  • Zajedničko učešće u istraživanje i razvoj.

Kod utvrđivanja cene transakcije po principu “van dohvata ruke”, koriste se razne metode, od kojih se koristi ona koja najviše odgovara okolnostima slučaja, pri čemu je moguće koristiti i kombinaciju više metoda kada je to potrebno. Pri odabiru metode kojom će se analizirati transferne cene, neophodno je sagledati prirodu transakcije koje su predmet analize, dostupnost I pouzdanost podataka za analizu, stepen uporedivosti između transakcija obavljenih po transfernim cenama sa transakcijama koje se obavljaju sa ili između nepovezanih lica, prirodu I pouzdanost pretpostavki.

Izveštaj o transfernim cenama se podnosi Poreskoj upravi u istom roku u kom se podnosi poreska prijava i poreski bilans. Za pravna lica rok je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje porez, a za preduzetnike je rok 15. april tekuće godine za prethodnu godinu.

Izrada Elaborata o transfernim cenama je posao koji zahteva veliku stručnost. MicroFinance Consulting može za Vašu firmu izraditi:

  1. Skraćeni Elabrat o transfernim cenama (Studija o transfernim cenama)
  2. Elaborat o transfernim cenama (Studija o transfernim cenama) u punom obliku.

Blog

No Internet Connection