Chinese traditional English German Russian Serbian

Reč ‘’finansije’’, u širem smislu, označava razne novčane poslove koje obavljaju fizička lica, razne monetarne institucije, privredna društva I druga pravna lica. Reč ‘’finansije’’, u užem smislu, podrazumeva prikupljanje, čuvanje I raspodelu novčanih sredstava od strane države I drugih ovlašćenih institucija.

savetnici, kako im I sam naziv zanimanja govori, pružaju stručne savete iz oblasti za koju su stručni. Te usluge su u središtu njihovog poslovanja. Unutar jedne firme veoma je značajno imati finansijskog savetnika čije iskustvo može značajno doprineti uspešnijem poslovanju firme, uz istovremeno smanjenje troškova I rizika u poslovanju. Današnje savremene finansije bave se načinom upravljanja finansijskim tokovima, investicijama I rizikom.

finansijsko savetovanje obuhvata više vrsta usluga kao što su:

  • Opšte usluge finansijskog savetovanja
  • Procene vrednosti kod transakcija I savetovanja kod pregovora
  • Usluge procene vrednosti za ostale potrebe
  • Bankarsko finansiranje, prikupljanje razvojnog kapitala
  • Savetovanje u poslovima s nekretninama
  • privatizacije
  • Identifikovanje ciljne firme kod akvizicija, analiza I sprovođenje transakcija
  • Pronalaženje investitora, analiza I sprovođenje transakcije spajanja I preuzimanja.

Osnova poslovnih (korporativnih) finansija je upravljanje finansijama. Obezbeđenje novčanih sredstava za poslovanje nosi sa sobom rizik kako u pogledu ulaganja, tako I sposobnosti vraćanja sredstava u roku. Koji će način finansiranja biti primenjen, zavisi od stepena rizika I stope profita. Odluke o načinu finansiranja donose se u odnosu na vremenske rokove korišćenja novčanih sredstava. Tako se za dugoročno finansiranje najčešće koriste razne vrste dugoročnih hartija od vrednosti, dok se za kratkoročno najčešće koriste bankarske kreditne linije.

Upravljanje finansijama podrazumeva kako upravljati novcem, kako zaraditi, trošiti, štedeti i investirati novac, ali i rukovanje finansijskim proizvodima (krediti, kreditne kartice, pozajmice, osiguranje, privatna penzija, investicije itd.). Cilj upravljanja finansijama jeste postići da prihodi  budu veći od rashoda.

U okviru poslovnih finansija donosi se važna odluka o načinu finansiranja investicija. Pri izboru ulaganja neophodno je primeniti metode procene prinosa I rizika kako bi se primenila odgovarajuća poslovna I investiciona strategija.

finansijsko savetovanje ima za cilj da maksimalnim korišćenjem znanja stručnih finansijskih savetnika utiče na izuzetne poslovne rezultate, da zadovolji poslovne potrebe vlasnika, u prvom redu finansiranje procesa proizvodnje, a u drugom sticanje bogatstva I dobiti. Ovaj vid savetovanja služi kako bi se doneo pravi izbor načina finansiranja I zaduživanja.

finansijsko savetovanje poslovanja firme podrazumeva donošenje složenih finansijskih i investicionih odluka što predstavlja ključne aktivnosti u poslovanju svake kompanije, jer moraju biti donošene u pravo vreme i na pravi način. Osnovno načelo finansijskog savetovanja je unapređenje poslovanja povećavanjem vrednosti firme, rast profita, bolje pozicioniranje na tržištu, uz istovremeno smanjenje svih realnih troškova I rizika u poslovanju.

Blog

No Internet Connection