Chinese traditional English German Russian Serbian

U cilju poboljšanja svog poslovanja, privredna društva I preduzetnici su veoma često prinuđeni da dodatno ulažu u osnovna sredstva. Dodatnim ulaganjem u osnovna sredstva oni poboljšavaju obim poslovanja, profit, tržišnu poziciju, itd., I na taj način ostvaruju ubrzan rast. U potrazi za odgovarajućom finansijskom podrškom, privredni subjekti susreću se sa investicionim kreditima koje nude investicioni fondovi, ali I koje većina banaka u Srbiji ima u svojoj ponudi.

Ovu vrstu kredita, banke odobravaju na rok od dve ili više godina, u zavisnosti od prirode konkretne investicije I procenjenog roka na koji ta investicija može da se otplati, a uzevši u obzir troškove kamate I očekivanu profitabilnost ulaganja. Investicioni krediti najčešće se koriste za finansiranje kupovine ili izgradnje poslovnog prostora, nabavku opereme, mašina, alata, vozila.

Rok za otplatu kredita, grejs period u toku otplate, iznos kredita I druge pojedinosti vezane za same kredite razlikuju se u zavisnosti od banke koja nudi investicioni kredit. Dok neke banke odobravaju kredite na maksimalni period otplate od 8 godina, pojedine banke su prepoznale potrebu klijenta za dužim periodom otplate tako da odobravaju kredite I sa periodom otplate do 180 meseci (dugoročni investicioni krediti). Odloženi period početka otplate kredita (grej period) kreće se od 12  do 36 meseci, u zavisnosti od dužine otplate kredita, iznosa kredita, ali I same politike banaka. Novi Divine Fortune slot mašine će vam takođe omogućiti više i više besplatnih nekoliko slučajeva pobeda pored njihovih. Od politike banke zavisi I kamatna stopa, minimalni I maksimalni iznos kredita, uslovi vezani za dužinu poslovanja privrednog subjekta koji se kreditira, kao I koja će sredstva obezbeđenja kredita banka zahtevati.

Duži rok otplate kredita i niža kamatna stopa treba da doprinesu nižem i ravnomernijem opterećenju tokom perioda korišćenja kredita. Uvek se od klijenta traži da učestvuje u riziku ulaganja određenim procentom učešća, kao i sredstvima obezbeđenja.

Kako bi ocenile kreditnu sposobnost privrednog subjekta, banke insistiraju na biznis planu ili na osgovarajućem obrazloženju ulaganja koje daje konkretne odgovore o investiciji. Najvažniji odgovor je na pitanje da li je investicija dovoljno isplativa da na projektovan rok može sama sebe otplatiti. Bitan pokazatelj je I dotadašnje poslovanje preduzeća, uspeh u vođenju biznisa I pozitivno poslovanje I upravljanje. Analizirajući I objektivno procenjujući poslovanje, banke minimiziraju rizik ulaganja u konkretan projekat. Na taj način štite svoj plasman, ali istovremeno štite I klijenta od neisplativog ulaganja.

Blog

No Internet Connection