Chinese traditional English German Russian Serbian

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka, mesa, voća, povrća i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2019. godini .

Ovim podsticajem obuhvaćen je program za investicije u preradu poljoprivrednih I prehrambenih proizvoda I to u  sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića, kao i sektoru voća i povrća. Podsticajni program biće ostvaren kroz investicije u opremu u objektima za preradu kao I kroz marketing koji obuhvata nabavku kontrolnih markica za mleko, odnosno meso, u skladu sa propisima za  zaštitu geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla u skladu sa propisima kojima se uređuje vino.

Vrste podsticaja programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku podsticaja bliže su određeni Pravilnikom.

Sva lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava I nalaze se u aktivnom statusu ostvaruju pravo na podsticaje, bilo da su upisani kao  preduzetnik, privredno društvo, zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Podnosilac ostvaruje pravo na podsticaj ukoliko je  u potpunosti realizovao investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara tekuće godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Posebnim propisima uređuje se raspodela podsticaja u poljoprivredi I ruralnom razvoju, pa se u skladu sa tim podsticaji utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Ovim Javnim pozivom opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od od 95.000.000 dinara, dok je najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može ostvariti u jednom kalendarskoj godini 5.000.000 dinara.

Blog

No Internet Connection