Chinese traditional English German Russian Serbian

U cilju razvoja privrede na domaćem tržištu Ministarstvo privrede Republike Srbije u saradnji sa poslovnim bankama formiralo je Javni poziv namenjem svim mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima. Naime, reč je o subvenciji za nabavku proizvodne opreme/građevinske mehanizacije/mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje. Cilj i svha razvoja ovakvnog programa jeste jačanje konkurentnosti, unapređenje proizvodnjih procesa i internacionalizacija, koja bi imala direktnan uticaj na rast poslovnih prihoda, odnosno dobiti društva, kao i na angažovanje većeg broja kadrova i podsticanje zapošljavanja.

Mikro, mala i srednjia preduzećima, kao i preduzetnici imaju mogućnost da apliciraju za subvencionisani program koji podrazumeva učešće aplikanta u procentualnom iznosu od 5% ukupne vrednosti investicije, 25% subvencionisanih - bespovratnih sredstava, dok se preostalih 70% vrednosti investicije finansira kroz kredit poslovne banke.

MicroFinance Consulting svoje klijente savetuje u pogledu pripreme projekta za realizaciju subvencije, odnosno komunikacije sa bankama i realizaciju kreditnog dela investicije.

Kroz program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini moguće je finansirati investicije u nabavku nove:

  • proizvodne opreme i/ili mašina;
  • delova, specijalizovanih alata za mašine;
  • mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;
  • transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;
  • građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova;

Da bi ostvarilo mogućonst za realizaciju subvencije po osnovu pomenutog programa privredno društvo, odnosno preduzetnik mora da ispunjava sledeće osnovne uslove - da su prema finansijskom izveštaju za 2019. godinu razvrstani kao mikro, mala i srednja pravna lica, odnosno preduzetici da su registrovani kod Agencije za privredne registre sa evidentiranim poslovanjem dužim od dve godine. Takođe neophodno je da su aplikanti u većinskom privatnom vlasništvu i da su izmirili obaveze po osnovu javnih prihoda, kao i da je broj zaposlenih lica na dan 31.12.2020. godine zaključno sa danom podnošenja zahteva ostao nepromenjen, ili smanjen do maksimalnih 10% u odnosu na ukupan broj stalno zaposlenih lica na gore navedeni dan. 

Visina bespovratnih sredstava direktno je uslovnjena brojem zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31.12.2020. godine. Društva koja su na navedeni dan imala jednog zaposlenog, imaju prava da apliciraju za maksimalno 1 mil. RSD bespovratnih sredstava, društva sa dva do pet zaposlenih imaju mogućnost da ostvare subvenciju u maksimalnom iznosu od 2,5 miliona, dok društva odnosno preduzetnici sa šest i više zappooslenih imaju prava na iznos bespovratnih sredstava do maksimalnih 5 miliona dinara. 

Za više informacija o programu i mogućnostima ostvarivanja bespovratnih sredstava kroz program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini pozovite nas na kontakt telefon naznačen u kartici Kontakti i zakažite sastanak!

Blog

No Internet Connection