Chinese traditional English German Russian Serbian

Razvoj poljoprivrede na teritoriji Srbije postaje tema kojoj se sve više pridaje značaja, a u okviru toga posebno mesto zauzima razvoj stočarstva. Korišćenje subvencija u oblasti stočarstva podrazumeva plaćanje po grlu za određenu proizvodnju ili vrstu stoke. Razvoj stočarstva po osnovu mogućnosti dobijanja različitih subvencija od strane Uprave za agrarna plaćanja.

Lica koja mogu aplicirati za neki od različitih oblika subvencije u oblasti stočarstva mogu biti fizička lica (nosilac poljoprivrednog gazdinstva), preduzetnici, privredna društva, zadruge, srednje škole ili naučno istraživačke orgnanizacije koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

U cilju unapređenja mogućnosti za razvoj stočarstva i mehanizacije koja se primenjuje u ovoj oblasti, Uprava za agrarna plaćanja raspisala je javni poziv za ostvarivanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava sa ciljem nabavke novih mašina i opreme i unapređenja poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu. Ovaj poziv otvoren je od 10. jula do 30. августа 2019. године.

Iznos odobrenih podsticaja određuje se prema uslovima rada, mestu prebivališa i u skladu sa propisima koji određuje područje sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Za marginalna područja procentualni iznos podsticaja iznosi 65% a za one subjekte koji ne pripadaju marginalnim područjima iznos podsticaja je 50% od realizovane prihvatljive investicije bez PDV-a.

Marginalnim područjima smatraju se ona područja u kojima se odvija stočarska proizvodnja, odnosno poljoprivredna proizvodnja u celini, koja se nalaze se u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 i preko 500 m, koja se nalaze se granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima ili se nalaze u devastiranim područjima u skladu sa zakonom.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara, osim podsticaja za investicije u nabavku novih mašina i opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja za koje najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini iznosi 3.000.000 dinara.

Blog

No Internet Connection