Chinese traditional English German Russian Serbian

Nedostatak finansijskih sredstava posmatra se kao jedan od značajnijih problema u finansiranju poslovnih aktivnosti i inovativnog ponašanja preduzeća. Ipak, finansijsko tržište je svojim razvojem doprinelo pojavi novih oblika finansiranja koji omogućavaju dugoročni opstanak preduzeća na tržištu.Od pedesetih godina 20. veka na značaju dobijaju fondovi za razvoj koji su nastali kao odgovor na tražnju za kreditima kojima se podstiče razvoj malih i srednjih preduzeća.           

Sa ciljem podsticanja razvoja malih i srednjih preduzeća 1992. godine osnovan je Fond za razvoj Republike Srbije. Prioriteti poslovanja su podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja, podsticanje konkurentnosti i likvidnosti privrede Republike Srbije, podsticanje zapošljavanja, kao i podsticanje proizvodnje robe namenjene izvozu. Posebno se kao potencijal ističe mogućnost finansiranja start up preduzeća.    

Pojam Start Up se sve češće upotrebljava poslednjih godina i označava male poslovne poduhvate koji sa sobom nose veliki rizik u poslovanju, odnosno one poduhvate u kojima rešenje problema nije na dohvat ruke a uspeh nije zagarantovan. Ovakvi projekti zahtevaju finansiranje tako da se razvija proizvod ili poslovna aktivnost.       

Za razvoj start up preduzeća, Fond za razvoj obezbeđuje sredstva za njihovo finansiranje. Ta sredstva su namenjena licima koji žele pokrenuti sopstveni posao, ali i postojećim preduzetnicima koji žele da unaprede svoje poslovanje. Dakle, korisnici ovog Fonda mogu biti lica:

  • Koja žele da pokrenu sopstveni posao;
  • Postojeći preduzetnici, mikro i mala privredna društva registrovana kod Agencije za privredne registre (potrebno je naglasiti da već osnovana, pomenuta pravna lica koja imaju pravo da apliciraju za ovu vrstu kredita ne smeju imati datum osnivanja stariji od 01.01.2018.)
  • Lica koja su prethodno bili osnivači i vlasnici najviše jednog privrednog subjekta a koji je brisan iz registra, pre objavljivanja javnog poziva.

Ulaganja koja se odnose na ovaj program tiču se korišćenja sredstava kojima se obezbeđuje:

  • Dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija ili održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora,
  • Kupovina opreme koja ne može biti starija od pet godina. Posebno je važno naglasiti da je potrebno obezbediti dokaze o vlasništvu i načinu sticanja imovine ukoliko se kupuje polovna oprema.
  • Kupovina trajnih obrtnih sredstava (maksimalno do 20% ukupnog investicionog ulaganja)

Zakonom je predviđeno da se sredstva ne mogu koristiti za nabavku opreme koja je namenjena daljem iznajmljvanju. Ukoliko lica koja podnose zahtev ispune uslove, Programa Fonda za razvoj Republike Srbije, tada se njima dodeljuju bespovratna finansijska sredstva u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja (za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave, a koji su razvrstani u četvrtu grupu razvijenosti. Ostatak sredstava se finansira iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja, uz primenu valutne klauzule.

Blog

No Internet Connection