Chinese traditional English German Russian Serbian

Broj pčelara u Srbiji iz godine u godinu sve više raste a samim tim i prinos meda. Iz tog razloga, netaknuta priroda Srbije predstavlja jedan od potencijala koji je moguće iskoristiti u pravcu razvoja pčelarstva. Ipak, zbog nedostatka sredstava i uslova, pčelarstvo je i dalje samo hobi onih koji uzgoju pčela pridaju veliki značaj. Poslednji dostupni podaci pokazuju da je najveći prinos suncokretovog meda i to u Banatu i Mačvansko-kolubarskom regionu, a zatim bagremovog i meda uljane repice (Grafik 1).

Grafik 1. Prinos meda po regionima

tplogo

Izvor: Savez pčelarskih organizacija Srbije, dostupno na: http://spos.info/broj-clanova-u-osnovnim-pcelarskim-organizacijama-spos-a-u-2015-godini/ (13.07.2019)

Razvoj pčelarstva prepoznat je kao potencijal Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstva zbog čega je realizovan konkurs u kome se dodeljuju bespovratna sredstva za razvoj pčelarstva i opreme za pčelarstvo. Lica koja mogu aplicirati za neki od različitih oblika subvencije u oblasti pčelarstva mogu biti fizička lica – nosioci komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica, zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova, srednja škola i naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Bespovratna sredstva za razvoj pčelarstva se određuju u iznosu od 50% prihvatljivih troškova investicija, a u slučaju da je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, bespovratna sredstva se određuju u iznosu od 65%  prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna uzima se vrednost investicije bez PDV-a. Maksimalni iznos subvencije za podsticaj razvoja pčelarstva u jednoj kalendarskoj godini iznosi 1.500.000 dinara, dok je minimalni iznos investicije za koju se podnosi zahtev  za subvenciju po prijavi definisan na 100.000 dinara.

Ovako dobijena sredstva mogu se koristiti za nabavku novih pčelinjih društava, nabavku opreme za pčelarstvo (košnice), nabavku opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda i nabavku opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda.

Rok za podnošenje zahteva za dobijanje subvencija za pčelarsku opremu je do 30. avgusta 2019.

Blog

No Internet Connection