Chinese traditional English German Russian Serbian

projektno finansiranje predstavlja oblik kreditiranja izgradnje stambenih i nestamenih prostora čija je namena usmerena ka daljoj prodaji ili iznajmljivanju. Prednost ovakvog oblika finansiranja ogleda se u sigurnosti i stabilnosti finansiranja ovakvog projekta uz niske kamatne stope. Projektnim finansiranjem se takođe omogućava da se stambeni i nestambeni prostor koji je predmet kreditiranja proda kao poluzavršen ili završen. Ovi krediti namenjeni su investitorima i izvođačima radova koji u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji učestvuju u realizaciji stambeno-poslovnih objekata.

Podnosilac zahteva u postupku dobijanja kredita za projektno finansiranje je lice koje je dužno da osnuje novo preduzeće i učestvuje u celokupnoj investiciji sa minimalnim iznosom od 25% do 30%. Osnovni uslov koji podnosilac zahteva za projektno finansiranje treba da ispuni jeste dokaz o pravu svojine i tehnička dokumentacija o izvođenju radova. Kredit za finansiranje izgradnje stambenih i nestambenih prostora se odobrava na osnovu odluke banke a isplaćuje se sukcesivno prema unapred utvđenoj dinamici i obračunu privremenih situacija. Instrument obezbeđenja kredita jeste zalog nad kapitalom novoosnovane firme koja je korisnik kredita.

Interesntno je napomenuti da se otplata kredita realizuje tek po završetku gradnje objekta koji je predmet finansiranja a realni troškovi novca su između 3 i 6% investicione vrednosti kroz ovakvo finansiranje.

Blog

No Internet Connection