Chinese traditional English German Russian Serbian

Veliki potencijal Republike Srbije jeste biljna proizvodnja, posebno organska biljna proizvodnja koja obuhvata uzgoj pšenice, kukuruza, soje, suncokreta, lucerke, ječma, uljane repice i šećerne repe uz primenu svih agrotehničnih mera i korišćenjem najsavremenije mehanizacije u poljoprivrednoj proizvodnji. Ovaj oblik razvoja poljoprivrede u značajnoj meri doprinosi povećanju učešća poljoprivrede u bruto društvenom proizvodu, a istovremeno zahteva i velika ulaganja, mehanizaciju i angažovanje ljudskog rada.

U cilju podsticanja razvoja biljne proizvodnje dodeljuju se subvencije za podsticaje za nabavku opreme i novih mašina u biljnoj proizvodnji pri čemu se zahtev podnosi u periodu od 27. maja do 30. avgusta 2019. godine Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja. Podnošenje zahteva se odnosi na obnavljanje postojeće ili investicije u novu mašinu i opremu koja se koristi za primarnu biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, primarnu proizvodnju voća, grožđa, povrća, aromatičnog i lekovitog bilja, žitarica, industrijskog i krmnog bilja, ubiranje voća, povrća, grožđa, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, ali i mašine i opremu koja se koristi za obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, berbu i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda i navodnjavanje biljnih kultura.

Vrednost podsticaja koji se odobrava utvrđuje se na nivou od 50% vrednosti prihvatljive investicije, pri čemu se vrši umanjenje za iznos PDV-a, odnosno 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Ukupna vrednost sredstava koja je namenjena za realizaciju ovog projekta jeste 1.300.000.000 dinara a najviši iznos subvencije koje pojedinačni podnosilac zahteva može da ostvari u toku godine jeste 1.500.000 dinara. Uslov za dobijanje subvencije jeste da je podnosilac u potpunosti realizovao investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara tekuće godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Blog

No Internet Connection