Chinese traditional English German Russian Serbian

Razvoj malih i srednjih prduzeća doprinosi razvoju celokupne privrede, a specifičnost je preduzeća koja posluju u ovom sektoru stalna potreba za kapitalom. Upravo sa ciljem pomaganja razvoja malih i srednjih preduzeća, omogućava se obezbeđivanje potrebnih finansijskih sredstava pod povoljnijim uslovima i na znatno brži i jednostavniji način nego što je to slučaj sa velikim poslovnim sistemima.

U cilju podsticanja investicija, investicioni krediti se odobravaju od strane Fonda za razvoj. Za investicione kredite karakteristično je da se oni preporučuju za ona mala i srednja preduzeća koja imaju izraženu potrebu za finansiranjem aktivnosti koje se odnose na:

  • nabavku opreme, mašina, postrojenja – predstavlja osnovu uspešnog funkcionisanja svakog preduzeća i neophodna je za stvaranje novih proizvoda, a u cilju obavljanja poslovne delatnosti; i
  • izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora – koji predstavlja prvi korak u komunikaciji sa krajnjim kupcima i prodaje proizvoda.

Investicioni krediti predstavljaju oblik dugoročnih ulaganja u razvoj poslovnih aktivnosti, a karakterišu se izuzetno povoljnim uslovima koji su prilagođeni prirodi same investicije.

Što se tiče definisanog minimuma i maksimuma vrednosti do koje se može odobriti investicioni kredit, donja granica iznosi 1.000.000 dinara dok je gornja granica kredita u vrednosti od 250.000.000 dinara. Kamatna stopa investicionog kredita iznosi samo 1% na godišnjem nivou, kada se kao sredstvo obezbeđenja koristi garancija banke, odnosno 1,8% u ostalim slučajevima. Zbog dugoročnog karaktera investicionog kredita, period otplate investicionog kredita može biti do 10 godina za sektor malih i srednjih preduzeća, odnosno 8 godina za preduzetnike. Odobren je grejs period od godinu dana i data je mogućnost otplate na mesečnom ili kvartalnom nivou. Potrebno je napomenuti da se ovi krediti odobravaju isključivo za privredne subjekte koji se bave proizvodnjom i zapošljavaju radnike.

Tabela 1. Pregled uslova odobravanja investicionog kredita Fonda za razvoj

 

MSP

Preduzetnici

Iznos kredita

1.000.000 – 250.000.000 RSD

300.000 – 250.000.000 RSD

Kamatna stopa

1%*

Period otplate

10 godina

8 godina

Grejs period

1 godina

*ako je instrument obezbeđenja garancija banke, u ostalim slučajevima 1,8%

Blog

No Internet Connection