Chinese traditional English German Russian Serbian

Potreban Vam je kredit?

Subvencije za poljoprivredu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je odluku o podsticajima za poljoprivrednike u 2019. godini. Ministarstvo je omogućilo podsticaj do 2.000.000,00 dinara po podnosiocu zahteva, dok određene aktivnosti mogu biti finansirane i do 6.000.000,00 dinara.

 

EBRD - Podrška malim i srednjim preduzećima

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) – podrška malim i srednjim preduzećima MicroFinance Consulting kvalifikovana je od strane EBRD (The European Bank for Reconstruction and Development - Evropska banka za obnovu i razvoj) za pružanje savetodavnih usluga u delu...

Start Up krediti 2021

Ukoliko ste započeli sopstveni posao, niste imali više od jedne registrovane firme ili radnje na svoje ime i niste zakonski zastupnik nekog pravnog lica, a potrebna su Vam sredstva za početak odnosno Start Up, za Vas su idealni krediti po povoljnim kamatnim stopama i „grace“ periodom od 1 godine...

 

Investicioni krediti

Investicioni krediti ili dugoročni krediti pružaju finansijsku podršku Vašem razvoju, dugoročnim ulaganjima i investicionim projektima. Ukoliko vršite nabavku osnovnih ili trajnih obrtnih sredstava ili želite da refinansirate već postojeće kredite ili ulaganja iz sopstvenih sredstava...

 

Projektno finansiranje

Projektno finansiranje, odnosi se pre svega na finansiranje projekata izgradnje stambeno-poslovnih objekata, koji su predmet prodaje ili iznajmljivanja na tržištu. Krediti se odobravaju pravnim i fizičkim licima, koji u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji učestvuju u realizaciji stambeno - poslovnih objekata...

Revolving krediti

Revolving kredit je vrsta kredita kod koga banka odobrava klijentu određeni iznos sredstava, pri čemu se sredstva u okviru tog iznosa mogu koristiti kad god korisnik ima potrebu za istim. Dakle, korisnik ne mora povući celokupni iznos sredstava ovog kredita neposredno nakon odobrenja...

No Internet Connection